ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. Az Ecobeton Hungary Kft. és az Ügyfél között létrejön a szerződés a megrendelés elküldésével, akkor is ha az részmegrendelés. Az elfogadás visszaigazolás hiányában is megtörténik, de szóbeli és írásos módon is közölhető. Az Ügyfél a megrendelés különféle módon történő elküldésével kijelenti, hogy elolvasta az ajánlatadási eljárás során átadott összes információt, és teljes mértékben elfogadja az alább leírt általános szerződési- (továbbiakban ÁSZF) és fizetési feltételeket.

2. Ha az Ügyfél fogyasztó (vagyis olyan természetes személy, aki az árukat nem szakmai tevékenységéhez használja fel), az online vásárlási eljárás befejezése után elektronikus számlát kap, melyet kinyomtatva köteles tárolni az általános szerződési feltételeknek megfelelően megfelelően.

3. Az Ügyfél bármely kártérítési vagy kártérítési jogának kizárása, valamint a személyi és / vagy vagyoni közvetlen vagy közvetett kárért fennálló szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősség, amelyet a megrendelés elfogadásával, akár részleges elvesztésével okozott.

Hogyan vásároljak

4. Az Ügyfél csak az Ecobeton Hungary Kft elektronikus katalógusában és az interneten megtekinthető címen (URL): http://shop.ecobeton.hu található termékeket vásárolhatja meg a megrendelés benyújtásakor.

5. A megrendelés helyes átvételét az Ecobeton Hungary Kft e-mailben válaszolja meg, amelyet az Ügyfél által megadott e-mail címre küld. Ez a visszaigazoló üzenet tartalmazza az Ecobeton Hungary Kft-vel folytatott további kommunikáció során használandó minden adatot, rendelési számot.

5a. A shop.ecobeton.hu minden megrendelésére számlát állít ki, és e-mailben küld a megrendelőnek. A számla kiállításához az Ügyfél által a megrendeléskor megadott információk érvényesek. A számla változtatása nem lehetséges a kibocsátás után.

6. a megrendelés elfogadásának elmulasztása esetén a Ecobeton Hungary Kft időben biztosítja az ügyfél számára a kommunikációt.

6a. Ecobeton Hungary Kft fenntartja magának a jogot, hogy a nem megbízhatónak ítélt megbízásokat előzetes értesítés nélkül visszavonja. Ilyen körülmények között, ha az ügyfél a kifizetést elvégezte, és ez már jóváírásra kerül, a Ecobeton Hungary Kft a megrendelés teljes összegének azonnali visszautalásával jár el.

Hogyan fizethetek

7. Hitelkártya
Hitelkártyás fizetéssel történő áru beszerzés esetén a tranzakció a biztonságos PayPal szerveren keresztül hajtható végre. A megrendelés elküldésekor az Ügyfél választja ki preferenciáját.

7.1 A vásárlás folyamata során az Ecobeton Hungary Kft nem tudja megismerni a vásárló hitelkártyájával kapcsolatos információkat, amelyeket biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül a tranzakciót kezelő bank webhelyére továbbítanak. Az Ecobeton Hungary Kft egyetlen számítógép archívuma sem tárolja ezeket az adatokat. Az Ecobeton Hungary Kft semmilyen esetben nem tehető felelőssé a hitelkártyák harmadik fél általi csalárd és helytelen használatáért a vásárolt termékek kifizetése során.

8. Jelölés
telephelyen történő vásárlás esetén a fizetés készpénzben vagy bankkártyával történik. Terminálos fizetés esetén tranzakciós felár számítható fel a pénz beszedési költségeiért. Az ügyfélnek történő kommunikációt, amennyiben a futár felelős a szállításért, a helyszínen megadott módon kell elvégezni. A megrendeléskor megjelöltnél nagyobb összeget nem számítható fel, kivéve ha az ellenkezője nem kerül kommunikálásra.

9. Előzetes banki átutalás
Előzetes banki átutalással történő fizetés esetén az Ügyfél által elküldött összeg addig marad foglalva, amíg a bank az Ecobeton Hungary Kft folyószámláján a fizetendő összeget jóváírja. Ezt a jóváírást a megrendelés elfogadásától számított 7 munkanapon belül kell megkapni. A megrendelés feldolgozási ideje függ a bank feldolgozási sebességétől és átlagosan 1-3 munkanap.

9a. Pénznem
A shop.ecobeton.hu oldalon feltüntetett összes összeg Ft-ban van megadva, amely a referencia pénznem. Valamennyi, az ettől eltérő pénznemben kifejezett összeget indikatívnak kell tekinteni, és az árfolyamok következtében változásoknak kell alávetni.

Ecobeton Hungary Kft fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa az árakat.

Fizetési és szállítási költségek

10. Az Ecobeton Hungary Kft. csak Magyarország területén történő kézbesítéssel és számlázással fogadhat el megbízásokat.

11. Az Ecobeton Hungary Kft. a shop.ecobeton.hu minden megrendelésről számlát állít ki, melyet e-mailben küld el megrendelőnek. A számla kiállítása az Ügyfél által a megrendeléskor megadott információk alapján történik. A számla változtatása nem lehetséges a kibocsátás után.

12. a szállítási költségek a megrendelt termékek mennyiségétől és a megtett távolságtól függően változnak. Az áru fizetése a megrendelő által a megrendelés időpontjában kiválasztott módon történik. Az ügyfél a megrendelés végösszegének kifizetésével jogosult a termékekre.

13. Az Ecobeton Hungary Kft. nem vállal felelősséget a megrendelés késedelme esetén vagy a kézbesítéssel kapcsolatban.

14. Amennyiben az Ügyfélszolgálat kifejezetten nem jelzi, a szállítás a megadott címre értendő. Az áru futár által történő kézbesítésének időpontjában az ügyfél köteles a megadott címen tartózkodni és ellenőrizni az alábbiakat:
• a szállított tételek száma megfelel-e a szállítási okmányban jelzetteknek;
• a csomagolás ép, sértetlen, nedves vagy egyéb módon sérült, a csomagolóanyagok (ragasztószalag vagy pántszalagok) esetében is.

A csomagolás és / vagy a termék károsodását vagy azonnal jelezni kell a futárnak, melyről jegyzőkönyvet kell kiállítani. Miután a futárral az átvételi dokumentumot aláírták, az Ügyfél nem tud kifogást emelni a kézbesítésről.
A beérkezett termékek fizikai sérüléseivel vagy teljességével kapcsolatos problémákat a kézbesítéstől számított 7 napon belül be kell jelenteni, az ebben a dokumentumban meghatározott eljárásoknak megfelelően.

15. Abban az esetben, ha a raktárkészleten tárolt anyagok a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem kerülnek kiszállításra, mert a megrendeléskor az Ügyfél által megadott címre történő kiszállítás nem lehetséges, a megrendelés automatikusan törlődik. Az Ecobeton Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél részére történő tárolás és szállítás költségeit felszámolja.

Elállási jog

16. A internetes vásárlásról szóló jogszabály szerint az ügyfél jogosult elállni a vásárlási szerződéstől, anélkül, hogy magyarázatot kellene adnia, kivéve az alábbi 18. bekezdésben jelzetteket.

17. E jog gyakorlásához az ügyfélnek az áru kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül közölnie kell az Ecobeton Hungary Kft-vel. Ezt a közleményt kézbesítési igazolással ellátott levélben, a megjelölt címre kell küldeni

Ecobeton Hungary Kft. 2600 Vác, Gödöllői út 15.

     vagy faxon, amelyet a fent említett 10 napos határidőn belül küldött, és a visszaigazolást a beérkezés visszaigazolásával ellátott levélben, a véghatáridőt megelőző 48 órán belül kell elküldeni. Az ügyfélnek a visszavételi hozzájárulást követő 10 napon belül vissza kell küldenie az árut az Ecobeton Hungary Kft-nek. Az árut sértetlenül kell visszaküldeni, minden alkatrészével és eredeti csomagolásában, az elvárható gondozásnak megfelelően kell tárolni, a 18. pont feltételeinek megfelelően, kopás vagy szennyeződés mentesen.

18. Az elállási jog azonban az alábbi feltételek esetén érvényes:
• a jog a teljes megvásárolt tételre vonatkozik; valamint a megvásárolt termékek egy részénél lehetséges (pl. tartozékok);
• a megvásárolt árunak épnek kell lennie, és eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, teljes egészében (beleértve a csomagolást és a dokumentációt és a tartozékokat is); minden esetben el kell kerülni a címkék vagy ragasztószalagok rögzítését közvetlenül a termék eredeti csomagolására;
• törvény szerint az eszköz visszaküldésével kapcsolatos szállítási költségek az ügyfelet terhelik;
• a szállítmány, amíg a raktárunkban lévő átvételi igazolást az ügyfél teljes felelőssége alá tartozik,
• az áru szállítás közbeni károsodása esetén az Ecobeton Hungary Kft. tájékoztatja az ügyfelet az eseményről (az áruk raktárba történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül), hogy lehetővé tegye a panaszának haladéktalan bejelentését az általa választott futárnak. Az áru értékének megtérítése (ha biztosított) esetén a terméket az ügyfél rendelkezésére bocsátják, ezzel egyidejűleg megszüntetve az elállási kérelmet,
• Az Ecobeton Hungary Kft. semmilyen módon nem vállal felelősséget a nem biztosított, visszaküldött áruk káráért, lopásáért vagy elvesztéséért.

19. Az eredeti csomagolásban visszaküldött termékek értékét, a már kifizetett teljes összeget az Ecobeton Hungary Kft. az áru visszaküldésétől számított 14 napon belül megtéríti az ügyfélnek szállítási költség nélkül. A folyószámláról banki átutalással folyósított összeg visszaküldésre kerül. Az utóbbi esetben az ügyfél haladéktalanul megadja a banki adatokat, amellyel a visszatérítést beszerezheti.

20. Az elállási jog teljesen elveszhet az áruk befogadásának alapvető feltételeinek hiánya miatt (csomagolás és / vagy annak tartalma) abban az esetben, amikor az Ecobeton Hungary Kft. azt megállapítja:
• az eredeti csomagolás hiánya; • a termék csomagolásának sérülése; • a termék sérülése a szállítás során.
Az elállási jog elvesztése esetén az Ecobeton Hungary Kft visszaküldi a megrendelt árut a feladónak, és felszámolja a szállítási költségeket.

20.a Elállási joggal nem rendelkező szervezetek
A megrendelő az elállási jogot nem gyakorolhatja, ha üzleti vagy szakmai munkájához kapcsolódó célból vásárol.

Garancia

21. Az Ecobeton Hungary Kft által értékesített és szabványnak megfelelő termékek a legmagasabb minőségűek      gyártói garancia. Mivel nem lehetséges a termék kivitelezésének ellenőrzése, a végeredmény nem tartalmaz kifejezett vagy közvetett garanciát, és semmilyen felelősséget nem vállalunk közvetlenül vagy közvetve a termékek használatára. A kivitelezés előtt a felhasználó felelőssége tesztelni a terméket.

22. Abban az esetben, ha a vevő elégedetlen, az eladó kizárólagos felelőssége, hogy saját belátása szerint térítésmentesen, elegendő mennyiségű/minőségű terméket ajánljon fel, vagy visszatérítse a vételárat.

Adatvédelem

23. a megrendelés továbbítása során kért személyes adatokat összegyűjtik és feldolgozzák annak érdekében, hogy kielégítsék az ügyfél kifejezett kéréseit, és semmi esetre sem ruházhatók át harmadik félre. Ecobeton Hungary Kft garantálja ügyfeleinek a személyes adatok feldolgozására vonatkozó előírásoknak való megfelelést, amelyet az adatvédelmi törvény szabályoz, 13 D. LGs. 30.6.2003 N. 196 (a továbbiakban: "adatvédelmi kódex"), 2016/679 EU-rendelet (a továbbiakban: GDPR). További információért kérjük, tekintse meg a honlapon található megfelelő részt. https://www.ecobeton.it/legal/privacy-policy Az adatkezelő Ecobeton Hungary Kft.

Reklamáció

24. Minden panaszt az Ecobeton Hungary Kft, 2600 Vác, Gödöllői út 15. címre kell benyújtani.

Alkalmazandó jog

25. Az Ügyfél és az Ecobeton Hungary Kft közötti adásvételi szerződést Magyarországon kötik, és a magyar jogrendszer szabályozza. A szerződés megkötéséből eredő polgári és büntetőjogi viták megoldása érdekében, ha az ügyfél fogyasztó, a területi illetékesség a lakóhelye szerinti bíróság; minden más esetben a területi illetékesség kizárólag a Pest Megyei Törvényszék.