ADATVÉDELMI KÖZÖSSÉGI POLITIKA  

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó információk

Proseco Ipari Megoldások Kft, székhelye Vác, Gödöllői út 15. (a továbbiakban "tulajdonos"), mint tulajdonos tájékoztatja Önt, hogy az adatait az előírások szerint kezeljük. 13 D. LGs. 30.6.2003 N. 196 (a továbbiakban: "adatvédelmi kódex") és az 2016/679 EU-rendelet (a továbbiakban "GDPR") szerint az adatok feldolgozása a következő módokon és célokra történik:

1. Kivitelezés célja

A tulajdonos kezeli a személyes azonosítási és nem titkos adatokat (különösen a keresztnév, vezetéknév, fiskális adatok, pl ÁFA, e-mail, telefonszám-a továbbiakban: "személyes adatok" vagy "adatok") által közölt regisztráció során a honlapján a tulajdonos által kínált hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozáskor.

2. Kivitelezés célja

Az Ön személyes adatai:
A) kifejezett hozzájárulása nélkül (24. cikk lit. A, b, c adatvédelmi kódex és Art. 6 lit. b és GDPR), a következő célokra:

 • lehetővé teszi, hogy regisztráljon a honlapon;
 • kezelése és fenntartása a honlapon;
 • lehetővé teszi az adatkezelő által biztosított hírlevél-szolgáltatás előfizetését és az Ön által kért további szolgáltatásokat;
 • teljesítse a szerződéskötést megelőző, szerződéses és adózási kötelezettségeket, amelyek az Önnel fennálló kapcsolatokból erednek;
 • teljesítik a törvényi rendeleti, közösségi jogszabályokban vagy a hatóságok előírásaiban megállapított kötelezettségeket;
 • megelőzzék vagy feltárják a csalárd tevékenységeket vagy a weboldal rosszindulatú visszaéléseit;
 • a jogosult jogainak gyakorlása, például védelem joga a bíróságon.
B) csak az Ön egyedi és határozott hozzájárulása után (Artt. 23 és 130 adatvédelmi kód és Art. 7 GDPR) a következő marketing célokra:
 • a Tulajdonos e-mail hírlevélben, kereskedelmi kommunikációban és / vagy reklámanyagban tájékoztethatja Önt az általa kínált termékekről vagy szolgáltatásokról.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ha már ügyfeleink, akkor az adatkezelő szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációt tudunk küldeni Önhöz hasonlóan ahhoz, mint amilyeneket már kapott, kivéve, ha nem ért egyet (130. cikk, 4. cikk, adatvédelmi kód).

3. Az adatfeldolgozás módszerei

az Ön személyes adatainak feldolgozása az következő műveletekkel történik: adatvédelmi kódex 4. cikke. 2) GDPR pontosabban: adatgyűjtés, regisztráció, szervezés, tárolás, konzultáció, feldolgozás, módosítás, kiválasztás, kitermelés, összehasonlítás, felhasználás, összekapcsolás, blokkolás, kommunikáció, törlés és megsemmisítés. Személyes adatait papíron vagy elektronikusan és / vagy automatizáltan dolgozzák fel.
Az Adatkezelő a személyes adatokat a fent említett célok teljesítéséhez szükséges ideig és minden esetben legfeljebb tíz évig dolgozza fel a szolgáltatás véglegességéről szóló jelentés megszűnésétől és legfeljebb 2 évig a marketing célú adatgyűjtéstől.

4. Adatokhoz való hozzáférés

Az Ön adatait a művészetben meghatározott célokra lehet hozzáférhetővé tenni. 2. A) és A 2. B pontban:

 • az adatokat feldolgozó munkatársak és / vagy a rendszergazdák felelős vezetői és / vagy belső vezetői;
 • az Ecobeton-csoport azon partnerei számára, amelyeknek a része (például technikai támogatás és / vagy tanácsadás a külföldi projekt esetén, személyes adatok tárolása stb.) vagy harmadik felek számára (pl. Például a weboldal menedzsmentjének és karbantartásának szolgáltatója, beszállítói, hitelezői, hivatali irodái stb., akik a tulajdonos nevében külső tevékenységet végeznek.

5. Adatközlés

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül (a 24. cikk a), b) pontja szerint) d) Adatvédelmi kódex 6. pont b) és c) GDPR), a Tulajdonos az Ön adatait közölheti a 3. cikkben említett célokra. 2.A) a felügyeleti szerveknek, a bírósági hatóságoknak és minden más olyan személynek, akinek a közlés a törvény értelmében kötelező az említett célok megvalósításához. Az Ön adatai nem kerülnek nyilvánosságra.

6. Adattovábbítás

A személyes adatok kezelése és tárolása az Adatkezelő és / vagy az adatfeldolgozóknak megfelelően kijelölt és / vagy kijelölt harmadik féltől származó szervereken történik. Jelenleg a szerverek Olaszországban találhatók. Az adatok nem kerülnek az Európai Unión kívülre. Mindenesetre meg kell érteni, hogy a Tulajdonos, ha szükséges, jogosult arra, hogy a szerverek helyét Olaszországban és / vagy az Európai Unióban és / vagy harmadik országokban mozgassa. Ebben az esetben az Adatkezelő most biztosítja, hogy az EU-n kívüli adatátvitel az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerüljön sor, szükség esetén olyan megállapodásokat írva elő, amelyek biztosítják a megfelelő szintű védelmet és / vagy elfogadják a Szerződés által előírt szabványos kikötéseket. Az Európai Bizottság általános szerződési rendelkezései.

7. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás megtagadásának következményei

Az adatszolgáltatás a 3. cikkben említett célokra. 2.A) kötelező. Hiányuk hiányában nem tudjuk garantálni a helyszíni való regisztrációt és a szolgáltatásokat. 2.A).
Az adatszolgáltatás a 3. cikkben említett célokra. 2.B) nem kötelező. Ezután eldöntheti, hogy nem ad meg adatot, vagy nem tagadja meg a már rendelkezésre bocsátott adatok feldolgozásának lehetőségét: ebben az esetben nem fog tudni fogadni hírlevelet, kereskedelmi kommunikációt és reklámanyagot a Tulajdonos által kínált szolgáltatásokról. Mindenesetre továbbra is jogosult lesz az említett szolgáltatásokhoz. 2.A).

8. Az érdekelt fél jogai

Az Ön érdeklődésének minőségében a következő jogai vannak; 7 Adatvédelmi kódex és 15 GDPR és pontokban a következő jogok:

 1. a személyes adatok létezésének vagy más módon történő megállapításának megerősítése, még akkor is, ha még nincs regisztrálva, és közlésük érthető formában;
 2. megkapja a jelzést: a) a személyes adatok eredetéről; b) a feldolgozás céljai és módszerei; c) az elektronikus eszközök segítségével végzett kezelés esetén alkalmazott logika; d) a tulajdonos, a menedzserek és a kijelölt képviselő azonosító adatai a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően; Az adatvédelmi törvénykönyv 5. cikkének (2) bekezdése. 3. pont, 1. bekezdés, GDPR; e) azoka tárgyak vagy kategóriáknak, amikre a személyes adatokat közölhetik, vagy akik az állam, a menedzserek vagy ügynökök területén kijelölt képviselőként tudják megismerni őket;
 3. megszerzése: a) az adatok frissítése, helyesbítése vagy, ha érdekelt, integrálása; b) jogellenesen feldolgozott adatok törlése, névtelen formába történő átalakítása vagy blokkolása, beleértve azokat az adatokat, amelyek megőrzése nem szükséges az adatok gyűjtésének vagy feldolgozásának céljaira; c) annak igazolása, hogy az a) és b) pontban említett műveleteket a tartalmuk tekintetében is tájékoztatták azokról, akiket az adatokat közöltek vagy terjesztettek, kivéve, ha az ilyen teljesítés megtörtént. lehetetlennek bizonyul, vagy olyan eszközök használatát jelenti, amelyek nyilvánvalóan aránytalanok a védett joggal;
 4. teljes vagy részleges kifogást emelni: a) jogszerű okokból az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozására, még akkor is, ha ez a gyűjtés célja szempontjából releváns; b) az Önre vonatkozó személyes adatoknak a reklám vagy közvetlen értékesítési anyagok küldése vagy a piackutatás vagy a kereskedelmi kommunikáció céljából történő feldolgozása céljából, automatizált hívórendszerek használatával, az üzemeltető beavatkozása nélkül; e-mailben és / vagy hagyományos marketing módszerekkel telefonon és / vagy papíron. Meg kell jegyezni, hogy az érdekelt félnek a fenti b) pontban meghatározott, az automatizált módszerekkel történő közvetlen marketing céljából történő felszólalási joga kiterjed a hagyományosra is, és hogy minden esetben fennáll az a lehetőség, hogy az érintett az elállási jog gyakorlására is jogosult. csak részben. Ezért az érdekelt fél dönthet úgy, hogy csak hagyományos módszerekkel vagy csak automatizált kommunikációval vagy a két kommunikációs típus egyikétől sem fogad kommunikációt..
Adott esetben a GDPR16-21-ben felsorolt jogokkal is rendelkezik: a helyesbítés joga, az elfelejtés joga, a korlátozás joga, az adatátvitel joga, az elállási jog, valamint a garanciális panasz benyújtásának joga a hatósághoz.

9. A jogok gyakorlásának eszközei

A jogait bármikor gyakorolhatja, ha elküldi:

 • ajánlott levél az Proseco Ipari Megoldások Kft részére; 2600 Vác, Gödöllői út 15.
 • e-mail: info@proseco.hu
 • a PEC e-mail cím italy@pec.ecobeton.it

10. Kiskorúak

Ez az oldal és annak tulajdonosának szolgáltatásai nem 18 éven aluli gyermekek számára készültek, és a birtokos nem gyűjt szándékosan személyes adatokat a kiskorúakkal kapcsolatban. Abban az esetben, ha a kiskorúakra vonatkozó információk kerülnek rögzítésre, a jogosult a felhasználók kérésére törli azokat.

11. Tulajdonos, ügyvezető és szerződött partnerek

Az adatkezelő a Proseco Ipari Megoldások Kft.
A feldolgozásért felelős személyek naprakész listáját az adatkezelő helyiségeiben tartják.

12. A jogszabály módosításai

Ez az információ változhat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az információt, és forduljon a legfrissebb verzióhoz.